spor sozluk, terimler sözlüğü, spor sozluğü

judo terimleri

chuİ___________________:İkaz 
dojİme_________________:bacakla BoĞma Gergİn Bacakla Sikma fusen_gachİ____________:hÜkmen. MÜcadele Etmeden Galİbİyet 
gachİ[gaeshİ]__________:galİp. Galİbİyet 
hajİme_________________:baŞla 
hansoku_make___________:dİskalİfİye 
hantaİ_________________:karar. DÜŞÜnce Nedİr? 
hİkİ_wake______________:berabere 
İppon__________________:tam Puan {10 Puan} 
İtamİ_gachİ____________:rakİbİn Sakatlanmasindan Dolayi Galİbİyet
İtamİ_wake_____________:neden Olani Belİrlenemeyen Sakatlanmalardan Dolayi Berabera Kalma 
jİkan__________________:zaman . Vakİt 
kawazu_gake____________:bacak Sarmayla Atma 
keİkoku________________:İhtar 
kİnsa__________________:kÜÇÜk Avantaj 
kİken__________________:terk. MÜcadeleyİ Terk Etme 
kİken_gachİ____________:mÜcadeleyİ Terkten Dolayi Galİbİyet 
koka___________________:mÜsabakada En KÜÇÜk Puan {3 Puan} 
maİtta_________________:maĞlubum.pes Edİyorum 
make___________________:maĞlup 
matteİ[mate]___________:bekleyİnİz. Bekle 
osae_komİ______________:tutuŞ.tutma. TutuŞ BaŞladi 
osae_komİ_toketa_______:tutuŞ Bozuldu. TutuŞtan Kurtuldu 
shİaİ__________________:mÜsabaka. MaÇ 
shİaİjo________________:mÜsabaka Alani 
shİdo__________________:dİkkat 
shİnpan________________:hakem 
sogo_gachİ_____________:bİrleŞİk Galİbİyet[rakİbİ Keİkoku AlmiŞ Judokanin Waza_arİ Yaparak Galİbİyetİ] 
sono_mama______________:haraket Etmeyİn .kipirdamayin 
sore_made______________:bİttİ .bu Kadar 
toketa_________________:bozulma. Yarida Kalma.yarida Birakma 
waza_arİ_______________:tam Puana Yakin AŞaĞi Yukari İppon [7 Puan] waza_arİ_awasete_İppon_:İkİ Teknİkte Tam Puan İkİ Waza_arİİle İppon Elde Etmek yoshİ__________________:devam Edİn.devam 
yuko___________________:waza_arİ Ye Yakin Puan [5 Puan] yukseİ_gachİ___________:ÜstÜnlÜkle Galİbİyet. rokko_kyu ___________________6.nci Çiraklik Derecesİ , Beyaz KuŞak
tachİreİ_______________:ayakta [kÜÇÜk] Selam 
zareİ__________________:yerde[bÜyÜk] Selam
shİzeİ_________________: DuruŞlar
shİzentaİ______________: Normal DuruŞ 
jİgotaİ________________:savunma DuruŞu 
shİntaİ________________:haraket Etmek ,yÜrÜyÜŞ Şekİllerİ 
kumukata_______________:tutuŞlar ,tutuŞ Şekİllerİ 
kuzuŞhİ________________:denge Bozma .ÇekİŞ 
ukemİ__________________:dÜŞÜŞler go_kyu______________:5.ncİ Çiraklik Derecesİ , Sari KuŞak
nage_waza________________:atiŞ Teknİklerİ 
ukİ_goshİ________________:yÜkselerek KalÇa Dalgalandirmasi o_soto_garİ______________:diŞtan BÜyÜk Yan Ayak BİÇme 
o_uchİ_garİ______________:İÇten BÜyÜk Yan Ayak BİÇme o_goshİ__________________:bÜyÜk KalÇa Yuvarlamasi 
de_ashİ_baraİ____________:İlrlyn AyaĞi SÜpÜrme

 • hİza_guruma______________:dİz Çarki
 • sasaİ_tsurİ_komİ_ashİ____:ayaĞi Destekleyerek Kaldirip Çekme
 • İppon_soİnage____________:tek Kolla Sirtlayarak AtiŞ
 • morete_seoİnage__________:Çİft Yakadan Sirtlayarak AyiŞ
 • erİ_seoİnage_____________:tek Yakadan Sirtlayarak AtiŞ
 • osae_komİ_waza___________:tutuŞ Teknİklerİ
  • kesa_gatame______________:kÖŞe TutuŞu
  • kata_gatame______________omuz TutuŞu
  • kamİ_shİho_gatame________:Üstten DÖrt KÖŞe TutuŞu
  • kuzure_kamİ_shİho_gatame_:Üstten DeĞİŞİk KÖŞe TutuŞu

yon_kyu_____________:4.ncÜ Çiraklik Derecesİ Turuncu KuŞak

 • nage_waza________________:atiŞ Teknİklerİ
  • ko_soto_garİ_____________:diŞtan KÜÇÜk Yan BİÇme
  • ko_uchİ_garİ_____________:İÇten KÜÇÜk Yan BİÇme
  • koshİ_guruma_____________:kalÇa Çarki
  • tsurİ_komİ_goshİ_________:kaldirip Çekerek KalÇa AtiŞi
  • okurİ_ashİ_baraİ_________:her İkİ AyaĞi Yandan SÜpÜrme
  • taİ_otoshİ_______________:vÜcut AtiŞi
  • uchİ_mata________________:İÇten Uyluk AtiŞi [yanİ Benİm TeknİĞİm])
  • haraİ_goshİ______________:kalÇa SÜpÜrmesİ
 • osae_komİ_waza___________:tutuŞ Teknİklerİ
  • gyaku_kesa_gatame________:ters KÖŞe TutuŞu
  • yoko_shİho_gatame________:yandan KÖŞe TutuŞu
  • mune_gatame______________:gÖĞÜs TutuŞu
 • shİme_waza_______________:boĞma Teknİklerİ
  • kata_jİjİ_jİme___________:ayri Çapraz BoĞma
  • namİ_jİjİ_jİme___________:normal Çapraz BoĞma
  • gyaku_jİjİ_jİme__________:ters Çapraz BoĞma
 • kansetsu_waza____________:kiriŞ Teknİklerİ
  • ude_hİshİgİ_gatame_______:gergİn Çapraz Kol Kİlİdİ
  • ude_garamİ_______________:kol Kivirma
  • ude_hİshİgİ[ude-gatame]__:kol Germe[kol Kİlİdİ] [gergİn DÜz Kol Kİlİdİ]

san_kyu___________________:3.ncÜ Çiraklik Derecesİ YeŞİl KuŞak

 • nage_waza_____________________:atiŞ Teknİklerİ
  • ko_soto_gake__________________:diŞtan Yan KÜÇÜk Çengel
  • tsurİ_goshİ___________________:kaldirarak KalÇa AtiŞi
  • yoko-otoshİ___________________:yan AtiŞ
  • ashİ_guruma___________________:ayak Çarki
  • hane_goshİ____________________:kalÇa Yayi
  • haraİ_tsurİ_komİ_ashİ_________:kaldirip Çekerek Ayak SÜpÜrmesİ
  • tomoe_nage____________________:daİrevİ AtiŞ
  • kata_guruma___________________muz Çarki
 • osae_komİ_waza________________:tutuŞ Teknİklerİ
  • tate_shİho_gatame_____________:dİkey DÖrt KÖŞe TutuŞu
  • kuzure_kesa_gatame____________:deĞİŞİk KÖŞe TutuŞu
  • kata_osae_gatame______________muz Baski TutuŞu
 • shİme_waza____________________:boĞma Teknİklerİ
  • yoko_jujİ_jİme________________:yan Çapraz BoĞma
  • ushİro_jİme___________________:arkadan BoĞma
  • okurİ_erİ_jİme________________:her İkİ Ayakla BoĞma
  • kata_ha_jİme__________________:tek Taraftan BoĞma
  • hadaka_jİme___________________:yalin Elle BoĞma
  • tomoe_jİme____________________:daİrevİ BoĞma
  • erİ_jİme______________________:yakayla BoĞma
  • kensuİ_jİme___________________:sikiŞtirarak BoĞma
 • kansetsu_waza_________________:kiriŞ Teknİklerİ
  • yoko_hİza_gatame______________:yandan Dİz Kİlİdİ
  • kamİ_ude_hİshİgİ_jujİ_gatame__:Üstten Çapraz Gergİn Kol Kİlİdİ
  • yoko_ude_hİshİgİ______________:yandan Kol Germe
  • kamİ_hİza_gatame______________:dİzÜstÜ Kİlİdİ
  • ude_hİshİgİ_henka-waza________:deĞİŞİk Kol Germe TeknİĞİ
  • gyaku_jujİ____________________:ters Çapraz

nİ_kyu______________________:2.ncİ Çiraklik Derecesİ Mavİ KuŞak

 • nage_waza_______________________:atiŞ Teknİklerİ
  • sumİ_gaeshİ___________________:kÖŞe Çevİrmesİ
  • tanİ_otoshİ___________________:vadİ AtiŞi
  • hane_makİ_komİ________________:yarimay Sarmal AtiŞ
  • sukuİ_nage____________________:kepÇe AtiŞi
  • utsurİ_goshİ__________________:kalÇa DeĞİŞtİrme AtiŞi
  • o_guruma______________________:bÜyÜk Çark
  • soto_makİ_komİ________________:diŞtan Yan Sarmal AtiŞ
  • ukİ_otoshİ____________________:yÜzdÜrme AtiŞi
 • osae_komİ_waza__________________:tutuŞ Teknİklerİ
  • kashİra_gatame________________:kafa TutuŞu
  • ura_shİho_gatame______________:İÇten DÖrtkÖŞe TutuŞu
  • kamİ_sankaku_gatame___________:Üstten ÜÇkÖŞe TutuŞu
 • shİme_waza______________________:boĞma Teknİklerİ
  • kata_jİme_____________________muzla Bİrlİkte BoĞma
  • tsukİ_komİ_jİme_______________:İÇerİ Bastirarak BoĞma
  • ebİ_jİme______________________:kiskaÇsi BoĞma
  • othen_jİme____________________:dÖnerek BoĞma
  • kata_te_jİme__________________muz_el BoĞmasi
  • sode_guruma___________________:kolyenİ,klapa Çarki
 • kansetsu_waza___________________:kiriŞ Teknİklerİ
  • shİme_garamİ__________________:boĞarak Kirma
  • hİza_gatame___________________:dİz Kİlİdİ
  • hara_gatame___________________:karin Kİlİdİ
  • ashİ_gatame___________________:ayak Kİlİdİ
  • ude_garamİ_henka_waza_________:deĞİŞİk Kol Kivirma TeknİĞİ
  • othen_gatame__________________:dÖner Kİlİt
  • kesa_garamİ___________________:kÖŞe TutuŞ Kirmasi
  • kuzure_kamİ_shİho_garamİ______:Üstten DeĞİŞİk DÖrtkÖŞe TutuŞ Kirmasi

İk_kyu_____________________:1.ncİ Çiraklik Derecesİ K.kuŞak

 • nage_waza______________________:atiŞ Teknİklerİ
  • o_soto_guruma_________________:diŞtan Yan BÜyÜk Çark
  • ukİ_waza______________________:yÜzen Teknİk
  • yoko_wakare___________________:yandan Ayrilma AtiŞi
  • yoko_ Guruma__________________:yan Çark
  • ushİro_goshİ__________________:gerİden KalÇa Kldirmasi
  • ura_nage______________________:İÇerden Arkaya Firlatma
  • sumİ_otoŞhİ___________________:kÖŞe AtiŞi
  • yoko_gake_____________________:yan Çengel
 • osae_komİ_waza__________________:tutuŞ Teknİklerİ
  • kusure_yoko_shİho_gatame______:deĞİŞİk Yandan DÖrtkÖŞe TutuŞu
  • tate_sankaku_gatame___________:dÜzgÜn ÜÇkÖŞe TutuŞu
  • ukİ_gatame____________________:seyyar TutuŞ
 • shİme_waza______________________:boĞma Teknİklerİ
  • hİdarİ_ashİ_jİme______________:sol Ayakla BoĞma
  • kagato_jİme___________________:topukla BoĞma
  • kamİ_shİho_jİme_______________:Üstten DÖrtkÖŞe BoĞmasi
  • kamİ_shİho_ashİ_jİme__________:Üstten DÖrtkÖŞe Ayak BoĞmasi
  • gyaku_okurİ_erİ_______________:tersten Her İkİ Yakayla BoĞma
  • kaeshİ_jİme___________________:karŞidan BoĞma
  • gyaku_keashİ_jİme_____________:karŞidan Ters BoĞma
 • kansetsu_waza___________________:kiriŞ Teknİklerİ
  • gyaku_kesa_garamİ_____________:ters KÖŞe TutuŞ Kirmasi
  • mune_garamİ___________________:gÖĞÜsleyerek Kol Kivirmasi
  • mune_gyaku____________________:ters GÖĞÜs Kİlİdİ
  • hİzİ_makİ_komİ________________:Önkol Sarmal Kİlİdİ
  • kuzure_hİzİ_makİ_komİ_________:deĞİŞİk Önkol Sarmal Kİlİdİ
  • ganukİ_gatame_________________:yan Çapraz Kol Kİlİdİ
  • ude_hİshİgİ_hİza_gatame_______:kolu Gererek Dİz Kİlİdİ
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=